Firmainfo

Felles for prosjektene på VISIA-portalen er selskapet Ovrum Holding AS, som har majoritetseierskap eller en aktiv rolle i selskapene. Ovrum Holding AS er 100% eiet av gründer Lars Øvrum, som har startet flere selskaper gjennom de siste 30 år. Ovrum Holding AS eier 80% av Stavros Beach Resort EA og 80% av Clear Sky Invest AS. Videre har selskapet en 50% eierandel av Kongshavn Brygge II AS.

Europa Real Estate Crete AE
Er vårt firma som bygger .........
Kontaktinfo:
Lars Øvrum, Mob: 90101164,      Mail: oevrum@online.no
Ovrum Holding AS har org. nr. 988412430
Selskapets adresse:
Vågsnesveien 87
4812 Kongshavn

firmainfo